Ksiądz Jerzy Zygmunt Otello urodził się 23.08.1925 roku w Toruniu. W czasie II wojny światowej uczestniczył w ruchu podziemnym. W 1943 wywieziony do Niemiec. Ucieka z przymusowego zesłania, wstępuje do belgijskiego ruchu oporu, zostaje przez Niemców skazany na karę śmierci. Dzięki inwazji aliantów ratuje życie, wstępuje do I Dywizji Pancernej gen. Maczka. W I Korpusie przechodzi szlak bojowy aż do zakończenia wojny. Wyróżniony szeregiem odznaczeń wojskowych, zostaje oddelegowany do szkoły podchorążych w Szkocji. W 1946 roku wraca do kraju i rozpoczyna studia prawnicze w Toruniu, a w rok później studia na wydziale teologii ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1952 roku pełnił służbę duszpasterską na Mazurach, a od 1954 był proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy. Przez wiele lat piastował stanowisko Konseniora Diecezji Mazurskiej. W latach 1980-81 wraz z innymi próbuje utworzyć Mazurskie Zrzeszenie Kulturalne. W czasie stanu wojennego rozpoczyna działalność charytatywną, którą kontynuuje w następnych latach. W 1984 roku tworzy Towarzystwo Ziemi Nidzickiej. W latach 1990-92 współinicjuje powołanie Społecznego Komitetu Budowy Oczyszczalni Ścieków, powstanie "Gazety Nidzickiej" oraz Galerii Autorskiej Hieronima Skurpskiego na nidzickim zamku. W sierpniu 1992 roku ulega ciężkiemu wypadkowi. Umiera 16.10.1996 r. Za swój wkład w rozwój naszego miasta w 2001 roku został ks. Otello uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Ziemi Nidzickiej".
Ks. Konsenior Jerzy Otello był znanym bibliofilem, regionalistą, miłośnikiem mazurskiej historii, publicystą. Ratował ślady dziedzictwa przeszłości, zainicjował współpracę Nidzicy z Danią i Niemcami.

 

POWRÓT