- TZN zakupił płytę CD zawierającą zdjęcia z zasobów Państwowego Archiwum w Olsztynie. Prezentujemy kilka zdjęć dotyczących Nidzicy - zdjęcia

- TZN zakupił zdjęcia Nidzicy w IS PAN. Zdjęcia pochodzą z zasobów królewieckiego konserwatora zabytków - zdjęcia

- Przedstawiciel TZN bierze udział w pracach zespołu organizacji pozarządowych powiatu nidzickiego w celu wypracowania wspólnej reprezentacji w kontaktach z władzami samorządowymi.

- Zarząd TZN uczestniczy w inicjatywie zawieszenia na budynku dawnego UBP tablicy informacyjnej.

- 15 X w kościele ewangelickim odbyło się nabożeństwo wspomnieniowe w 10 rocznicę śmierci ks. Jerzego Otello

- 17 X odbyło się spotkanie członków TZN.

- 5 XI nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej na

Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. 1-go Maja 15.