Nidzica - miasto zwane bramą wjazdową na Mazury.

Akt lokacyjny 1381 rok. Widoczny z daleka gotycki zamek krzyżacki z końca XIV wieku, klasztorek i pozostałości

murów obronnych z zachowanymi częściowo basztami oraz kościół pw. Św. Wojciecha (kilkakrotnie

przebudowywany) to pozostałości z tego samego okresu.

Okolice Nidzicy już w XIV wieku zamieszkiwała ludność polska wywodząca się z sąsiedniego Mazowsza - stąd nazwa

Mazury.

Miejska szkoła polska w Nidzicy w XVII wieku znana była z wysokiego poziomu nauczania. W XVIII i XIX wieku Nidzica

słynęła z wyrobu malowanych kafli o motywach ludowych z polskimi napisami.

Miasto nawiedzane było przez liczne pożary o wojny.

Ślady pobytu wojsk: litewskich, szwedzkich, tatarskich, francuskich, rosyjskich utrwaliła historia.

Po zdobyciu 20 stycznia 1945 roku Nidzicy przez wojska sowieckie miasto spłonęło w 80%.